stroj

Vyhodnocování při použití projektoru


V případě použití projektorů se jako vyhodnocovací jednotka používá BMD Displej s následujícími charakteristikami:

 • Zobrazení 2 souřadnic X a Z na sedmimístném displeji
 • V ose X možnost volby mezi zobrazením průměru nebo poloměru
 • 100 libovolných počátků souřadnic
 • Možnost okamžitého nulování souřadnic
 • Tisk hodnot ve dvou formátech
 • Výstup přes RS232 interface do DNC sítě
 • Lineární korekce chyb
 • Přepínání mezi milimetry a palci
 • Přepisování hodnot chráněno heslem
 • Výpočet poloměru špičky nástroje
 • Výpočet úhlu špičky nástroje
 • Možnost zadání čísla nástroje před tiskem
 • Samostatná tlačítka pro výstup na tiskárnu a na PC

<< zpět