stroj

Nástavný trn pro vybraný základní kužel přístroje

Každý přístroj je standardně dodáván s nástavným trnem. Trn je opatřen břitem s vyhodnocenými parametry souřadnice X – průměr nástroje a Z – délka nástroje. Tyto souřadnice jsou kontrolovány kalibrační laboratoří.

Takto vyrobený a kalibrovaný nástavný trn plní dvě úlohy zároveň:

  • Zabezpečuje velmi přesné nastavení počátku souřadnic, při kterém se vychází z reálných rozměrů umístěných do prostoru seřizování nástrojů.
  • Představuje nástavný trn etalon, přes který je zabezpečena návaznost na národní standardy při zajišťování funkcí norem ISO.

<< zpět