stroj

Maximální průměr nástroje

Podle tohoto parametru jsou vertikální přístroje, vyjma typu BMD_LIKA, pojmenovány. Tento parametr vyjadřuje největší možný průměr nástroje, který lze do vřeteníku přístroje upnout a změřit bez nebezpečí kolize s jakoukoliv další částí přístroje. Měřitelný rozsah průměrové souřadnice X je roven polovině průměru a počátek souřadnice X je umístěn - 5 mm za osu vřeteníku.

<< zpět