stroj

Jednoruční ovládání rychloposuvů

Jednoruční ovládání rychloposuvů znamená především usnadnění základního úkonu pro operatéra, kterým je najet zaměřovacím systémem co nejednodušším a zároveň nejrychlejším způsobem do prostoru břitu nástroje. Přístroj je za tímto účelem vybaven unikátní mechanickou rukojetí, která umožňuje individuální ovládání jednotlivých os což prakticky znamená pohyb v jedné ose při zablokované druhé ose a zároveň umožňuje pohyb v obou uvolněných osách současně. Pravá ruka operátora zůstává volná k ovládání otočného pohybu vřeteníku s nástrojem a ovládacího točítka vřeteníku.

Inteligentním oddělením rychloposuvů je splněn častý požadavek operátora, kterým je přesný, rovnoběžný pohyb, podél jedné z os.

<< zpět