stroj

Měřitelný rozsah souřadnice Z

Měřitelným rozsahem souřadnice Z se rozumí velikost podélného posuvu horizontálně uspořádaných křížových saní. Podle velikosti souřadnice Z jsou přístroje označeny.

<< zpět