stroj

Kolmost X k Z

Geometrické parametry jsou ověřeny kalibrační laboratoří a stvrzeny kalibračním protokolem.

Kontrolovány jsou parametry rovnoběžnosti jednotlivých pojezdů s upínací broušenou plochu pro adaptery a vzájemná kolmost pojezdů v souřadnici X a Z. Oba tyto parametry se rozhodující měrou podílí na dosahované přesnosti a opakovatelnosti procesu seřízení nástroje. Opakovatelnost procesu seřízení je v případě seřizování nástrojů důležitější než přesnost přístroje vyjádřená například chybou pozice v jednotlivých osách.

<< zpět