stroj

Hlavní kamera L-PRO IV

Charakteristiky hlavní kamery L-PRO IV, která zaměřuje špičku nástroje v předmětové rovině XZ a která pro vyhodnocení obrazu využívá deskový průmyslový PC umístěný přímo za monitorem jsou následující:

 • Živý, velmi jasný obraz na 12.1 palcovém dotykovém TFT monitoru s integrovaným PC
 • 1/3” barevná CMOS kamera s telecentrickou optikou a zorným polem 6.5 x 6.5mm
 • Telecentrický LED osvětlovač pro měření v průchozím světle
 • Směrově nastavitelné přední osvětlení pro měření v odraženém světle
 • Reálný pohled na nástroj pro kontrolu a měření opotřebení
 • Jednoduché ovládání pomocí českého menu
 • Možnost připojení standardní PC klávesnice
 • Měření v milimetrech nebo palcích
 • Měření s pevným záměrným křížem, automatickým hledáním maxima nebo v módu seřizování
 • Pomocné indikátorové lišty při práci s pevným záměrným křížem
 • Automatické přiřazení vhodné měřicí úlohy a vyhodnocení měřeného objektu
 • Indikátor správného použití měřicí úlohy
 • Zobrazení jmenovitého rozměru nástroje nebo odchylky, možnost přírůstkového měření
 • Funkce přidržení naměřené hodnoty
 • Přepínání mezi poloměrem a průměrem nástroje
 • Měření inversních nástrojů (zvonového tvaru)
 • Rozlišení 0.001 mm
 • Lineární a paralelní korekce geometrie stroje
 • Paměť na 99 nástrojových referencí – každá s možností volby směru čítání a záměnou os
 • Databáze 1000 nástrojů
 • Automatické změření obrysu a příslušných geometrických údajů
 • 12 měřicích úloh specializovaných na měření nástrojů
 • Měřicí programy pro měření přímek, úhlů, poloměrů a vzdáleností
 • Optický zoom vybrané části obrazu
 • Důležité parametry nastavení systému jsou chráněné heslem
 • Sériové, 4 x USB a Ethernetové rozhraní
 • Kopie obrazovky přes Ethernet do PC a uložení do souboru
 • Připojení k systémům na správu nástrojů přes Ethernet *
 • Příprava dat pro řídicí systém obráběcího stroje až pro 5 různých formátů – postprocesor *
 • Načítání DXF šablon a jejich porovnání se skutečným obrysem nástroje *
 • Tisk na štítky, tisk sestav na volné listy

* tyto možnosti jsou volitelné za příplatek

<< zpět