stroj

Házení dutiny vřetena

Geometrické parametry jsou ověřeny kalibrační laboratoří a stvrzeny kalibračním protokolem.

Kontrolovány jsou parametry házení dutiny vřetena a rovnoběžnosti pojezdu Z s osou vřetena. Házení dutiny vřetene i rovnoběžnost pojezdu jsou kontrolovány na kontrolním trnu vloženém do vřetena. Oba tyto parametry se rozhodující měrou podílí na dosahované přesnosti a opakovatelnosti procesu seřízení nástroje. Opakovatelnost procesu seřízení je v případě seřizování nástrojů důležitější než přesnost přístroje vyjádřená například chybou pozice v jednotlivých osách.

<< zpět