stroj

Druhá kamera L-Pro IV

Druhá kamera, která zaměřuje špičku nástroje v předmětové rovině XY se dívá na nástroj shora v ose nástroje.

Charakteristiky druhé kamery L-Pro IV, jsou následující:

 • 1/3” CMOS kamera s telecentrickou optikou a zorným polem 6.5 x 6.5 mm pro půdorysný pohled na nástroj v odraženém světle v předmětové rovině XY s možností pohybu v ose Y s rozsahem ± 12.5 mm *
 • Barevný LCD displej s integrovanou elektronikou – společný s hlavní kamerou
 • Živý obraz na 12.1” palcovém monitoru
 • Směrově nastavitelné přední osvětlení s vysoce svítivými LED
 • Reálný pohled na nástroj pro kontrolu a měření opotřebení
 • Funkce přidržení naměřené hodnoty
 • Rozlišení 0.001 mm
 • Měřicí programy pro měření přímek, úhlů, poloměrů a vzdáleností
 • Dvojnásobný digitální zoom vybrané části obrazu
 • Kopie obrazovky přes Ethernet do PC a uložení do souboru
 • Načítání DXF šablon a jejich porovnání se skutečným obrysem nástroje *

* tyto možnosti jsou volitelné za příplatek

<< zpět