Příslušenství vertikálních seřizovacích přístrojů (BMD 300v, BMD 400v, BMD 500v, BMD_LIKA)

Příslušenstvím pro seřizovací přístroje rozumíme především adaptery, které by měly co nejvěrněji simulovat upnutí nástroje v obráběcím centru. Zde je důležité stanovit velmi přesně počátek souřadnic příslušného adapteru. Ke stanovení tohoto počátku používáme hmotný etalon s vyhodnocenou polohou břitu kalibrační laboratoří a potvrzenou kalibračním protokolem. Tímto je, kromě vysoké přesnosti seřízení nástroje, též zaručena návaznost seřizovacího přístroje na národní etalony. To platí pro ty firmy, které mají seřizovací přístroj zařazen v systému ISO jako pracovní měřidlo.

Zvolit si správně vhodné adaptery vyžaduje téměř vždy kontakt mezi dodavatelem a zákazníkem. Výchozím materiálem pro volbu adapterů je naše tabulka standardního příslušenství, kterou potencionální zákazník obdrží společně s nabídkou přístroje.

Kromě adapterů a nástavných trnů v ní zákazník nalezne též informace o připojování přístrojů do DNC sítě či posílání údajů o seřízených nástrojích do řídícího systému obráběcího centra.

Nejdůležitějším okamžikem při volbě adapteru je opět stanovení max. rozměrů seřizovaných   nástrojů. K výsledku musíme připočíst i rozměry adapteru a porovnat se zvolenými souřadnicemi přístroje.

Firma BMD a.s. dodává i velké množství nestandardních adapterů které jsou konstruovány přesně podle situace u zákazníka. Ta bývá mnohdy značně komplikovaná a vyžaduje někdy velkou oboustrannou invenci a spolupráci. Nicméně právě tento moment rozhoduje o značných úsporách vedlejších časů a rychlé návratnosti prostředků vložených do metody přípravy nástrojů mimo stroj.

Příslušenství: