Adaptace seřizovacích přístrojů firmy BMD a.s. k obráběcím centrům

Výběr vhodného seřizovacího přístroje, pomocí kterého jsou mimo stroj seřizovány nástroje obráběcích center, není pro budoucího uživatele jednoduchý. Ne snad pro nepřehledné množství typů přístrojů na trhu od různých výrobců, ale pro správnou a efektivní volbu příslušenství.

Účelem tohoto krátkého příspěvku je podat jednoduchý návod, jak při volbě seřizovacího přístroje a především vhodného příslušenství postupovat.

A. Volba přístroje

Pro správnou volbu přístroje jsou nejdůležitější tyto parametry:

  • Požadovaný průměr (poloměr) kontrolovaného nástroje
  • Požadovaná délka kontrolovaného nástroje
  • Typ základního adapteru

Při volbě požadovaného průměru (poloměru) seřizovaného nástroje je třeba nezaměnit tyto hodnoty a to především v tom případě, kdy uvažujeme též o kontrole a seřizování nerotačních nástrojů např. v držácích VDI.

Při volbě maximální délky nástroje je nutné zahrnout do kalkulace případné použití redukcí, které využitelnou délku zkracují.

Základní adapter, tj. například rozměr upínací stopky nástroje, se volí podle nejčastějšího využití a nebo podle největšího rozměru tak, aby bylo pohodlné a možné z tohoto adapteru dobře redukovat na další případné adaptery. Základní adapter je v případě naší firmy vždy v ceně přístroje.

Po zvolení těchto základních parametrů si vyberete vybavení přístroje. V současné době se zákazníci rozhodují, v případě vybavení našich přístrojů především mezi projektorem a jednou či dvěma kamerami. Pozornost je třeba věnovat parametrům kamery a pečlivě si srovnat softwarové vybavení.

Další volbou je například způsob upínání nástrojů, který ovlivňuje především opakovanou přesnost upnutí nástroje. Rozhodující je zde velikost rozdílu mezi volně vloženým a upnutým nástrojem. Tento rozdíl se dá dobře otestovat na našich nástavných trnech se známými jmenovitými rozměry.

B. Volba příslušenství

Příslušenstvím rozumíme v BMD především adaptery, které by měly co nejvěrněji, co se pozice břitu nástroje týče, simulovat upnutí nástroje v obráběcím centru. Zde je důležité stanovit velmi přesně počátek souřadnic příslušného adapteru. Ke stanovení tohoto počátku používáme hmotný etalon s vyhodnocenou polohou břitu kalibrační laboratoří a potvrzenou kalibračním protokolem. Tímto je, kromě vysoké přesnosti seřízení nástroje, též zaručena návaznost seřizovacího přístroje na národní etalony. To platí pro ty firmy, které mají přístroj zařazen v systému ISO jako pracovní měřidlo.

Zvolit si správně vhodné adaptery vyžaduje téměř vždy kontakt mezi dodavatelem a zákazníkem. Výchozím materiálem pro volbu adapterů je naše tabulka standardního příslušenství, kterou potencionální zákazník obdrží společně s nabídkou přístroje.

Kromě adapterů a nástavných trnů v ní zákazník nalezne též informace o připojování přístrojů do DNC sítě či posílání údajů o seřízených nástrojích do řídícího systému obráběcího centra.

Nejdůležitějším okamžikem při volbě adapteru je opět stanovení max. rozměrů seřizovaných nástrojů. K výsledku musíme připočíst i rozměry adapteru a porovnat se zvolenými souřadnicemi přístroje.

Firma BMD a.s. dodává i velké množství nestandardních adapterů které jsou konstruovány přesně podle situace u zákazníka. Ta bývá mnohdy značně komplikovaná a vyžaduje někdy velkou oboustrannou invenci a spolupráci. Nicméně právě tento moment rozhoduje o značných úsporách vedlejších časů a rychlé návratnosti prostředků vložených do metody přípravy nástrojů mimo stroj.