stroj

Redukce ISO/UTS


Tyto redukce umožňují přechod ze strmého ISO kužele na držák nástrojů UTS.

Redukce jsou vyrobeny podle platných standardů.

Ke každé redukci se doporučuje zakoupit nástavný trn UTS. Trn je opatřen břitem s vyhodnocenými parametry souřadnice X – průměr nástroje a Z – délka nástroje.

Těmito údaji je stanoven počátek souřadnic redukce.

Tyto souřadnice jsou kontrolovány kalibrační laboratoří.

Takto vyrobený a kalibrovaný nástavný trn plní dvě úlohy zároveň.

Zaprvé zabezpečuje velmi přesné nastavení počátku souřadnic, při kterém se vychází z reálných rozměrů umístěných do prostoru seřizování nástrojů.

Zadruhé představuje nástavný trn etalon, přes který je zabezpečena návaznost na národní standardy při zajišťování funkcí norem ISO.

Při použití redukce se zkracuje využitelná délka souřadnice Z. V případě redukcí ISO/UTS je zkrácení je zkrácení různé viz následující tabulka:

 

Redukce

Zkrácení (mm)

ISO 40 / UTS 32

40

ISO 40 / UTS 40

40

ISO 40 / UTS 50

60

ISO 50 / UTS 32

40

ISO 50 / UTS 40

40

ISO 50 / UTS 50

60

ISO 50 / UTS 63

60

<< zpět