stroj

Redukce ISO/ISO

Základní typ redukcí které umožňují přechod z větší velikosti strmého ISO kužele na menší velikost ISO.

Redukce jsou vyrobeny podle platných ISO norem s tím že jsou doplněny o zámek znemožňující vypadávání redukce z horizontálního vřeteníku či zvedání redukce společně s nástrojem v případě vertikálního typu vřeteníku.

Ke každé redukci se doporučuje zakoupit nástavný trn ISO. Trn je opatřen břitem s vyhodnocenými parametry souřadnice X – průměr nástroje a Z – délka nástroje.

Těmito údaji je stanoven počátek souřadnic redukce.

Tyto souřadnice jsou kontrolovány kalibrační laboratoří.

Takto vyrobený a kalibrovaný nástavný trn plní dvě úlohy zároveň. Zaprvé zabezpečuje velmi přesné nastavení počátku souřadnic, při kterém se vychází z reálných rozměrů umístěných do prostoru seřizování nástrojů. Zadruhé představuje nástavný trn etalon, přes který je zabezpečena návaznost na národní standardy při zajišťování funkcí norem ISO.
Při použití redukce se zkracuje využitelná délka souřadnice Z. V případě redukcí strmých kuželů je zkrácení 32 mm.

<< zpět