stroj

Redukce ISO/CAPTO


Tyto redukce umožňují přechod ze strmého ISO kužele na držák nástrojů CAPTO.

Redukce jsou vyrobeny podle platných standardů obou norem.

Pro kompletaci redukcí ISO/CAPTO jsou používány originální CAPTO díly.

Ke každé redukci se doporučuje zakoupit nástavný trn CAPTO. Trn je opatřen břitem s vyhodnocenými parametry souřadnice X – průměr nástroje a Z – délka nástroje.

Těmito údaji je stanoven počátek souřadnic redukce.

Tyto souřadnice jsou kontrolovány kalibrační laboratoří.

Takto vyrobený a kalibrovaný nástavný trn plní dvě úlohy zároveň.

Zaprvé zabezpečuje velmi přesné nastavení počátku souřadnic, při kterém se vychází z reálných rozměrů umístěných do prostoru seřizování nástrojů.

Zadruhé představuje nástavný trn etalon, přes který je zabezpečena návaznost na národní standardy při zajišťování funkcí norem ISO.

Při použití redukce se zkracuje využitelná délka souřadnice Z. V případě redukcí ISO/CAPTO je zkrácení různé podle typu držáku CAPTO viz následující tabulka:

 

Redukce

Zkrácení (mm)

ISO 50/ CAPTO 3

93

ISO 50/ CAPTO 4

103

ISO 50/ CAPTO 5

114

ISO 50/ CAPTO 6

122

ISO 50/ CAPTO 8

141

<< zpět