stroj

Nástavné trny


Nástavný trn je opatřen břitem s vyhodnocenými parametry souřadnice X a Z a stanovuje počátek souřadnic redukce. Na parametry X a Z je vystaven kalibrační protokol. Tyto parametry X a Z mohou být pravidelně kontrolovány kalibrační laboratoří.


Takto vyrobený a kalibrovaný nástavný trn plní dvě úlohy zároveň:

  • Zabezpečuje velmi přesné nastavení počátku souřadnic, při kterém se vychází z reálných rozměrů umístěných do prostoru seřizování nástrojů.
  • Představuje nástavný trn etalon, přes který je zabezpečena návaznost na národní standardy při zajišťování funkcí norem ISO.

<< zpět